fbpx

Algemene voorwaarden

Boek nu een massage

Algemene voorwaarden VayaMassage

Om onze massages zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteren wij een aantal algemene voorwaarden. Zodra je een afspraak vastlegt bij VayaMassage gaan we er vanuit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

 1.  Bij het maken van een afspraak wordt er naar je voornaam, achternaam, telefoonnummer, facturatieadres en e-mailadres gevraagd. Wij helpen niemand verder die anoniem wilt blijven.
 2. Voorafgaand de eerste behandeling wordt er een kort intake gesprek gehouden met de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt aan de massagetherapeut. Dit is geheel vrijblijvend en kan helpen met de verantwoorde uitvoering van de massagebehandeling.
 3. Alle informatie die tijdens het intake gesprek en de behandeling aan ons wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden worden verstrekt.
 4. Wij stellen geen medische diagnoses. Bij twijfel langs onze kant kan er afgezien worden van de behandeling.
 5. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam) mag er absoluut niet gemasseerd worden.
  Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jouw arts voordat je een afspraak maakt.
 6. Bij massages aan huis kunnen onze massagetherapeuten tot 10min voor of na het afgesproken uur arriveren. Afhankelijk van het verkeer. Gelieve hier begrip voor te tonen.
 7. Bij wijzigingen in de situatie van de klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit tijdig aan ons door te geven.
 8. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij geannuleerde of “vergeten” afspraken buiten deze termijn wordt het eerste uur per massagetherapeut in rekening gebracht. Ook in geval van ziekte kunnen we op deze regel geen uitzonderingen maken.
 9. Gemaakte afspraken kunnen enkel telefonisch geannuleerd worden. Annulaties via e-mail of eender ander kanaal dan telefonisch zullen niet als geldig aanvaard worden en zullen volgens diezelfde kosten als in punt 7 aangerekend worden.
 10. Betaling van facturen kan online of via overschrijving uitgevoerd worden. Enkel in onze praktijken is er eventueel de optie om contant af te rekenen.
 11. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald door particulieren, 30 dagen na ontvangst door bedrijven. Als de betaling niet wordt uitgevoerd binnen de aangegeven termijn, is VayaMassage genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, waarbij de klant verantwoordelijk is voor incassokosten en eventuele meerkosten voor gerechtelijke procedures.
 12. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:€20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;€30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;

  €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

  Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

 13. Cadeaubonnen en 10-beurtenkaarten zijn enkel inwisselbaar voor de behandeling die op de bon vermeld staat en zijn geldig tot op de vervaldatum.
 14. VayaMassage is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
 15. Erotische of sensuele massages worden niet aangeboden en/of uitgevoerd door VayaMassage. Klanten die hier toch naar vragen worden intern op een zwarte lijst bijgehouden en zijn niet meer welkom. In geval de klant hiernaar vraagt bij een massage in de praktijk, wordt hij/zij meteen verzocht de praktijk te verlaten. In geval de klant hiernaar vraagt bij een massage aan huis zal de massagetherapeut meteen het huis verlaten en dit telefonisch melden aan de medewerkers van VayaMassage.
 16. VayaMassage behoudt zich het recht om te allen tijde personen te weigeren voor een massage of de toegang te ontzeggen tot de praktijk, zonder opgeven van een reden.
 17. De nietigheid van een van de clausules doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules.
 18. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je VayaMassage niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een massagebehandeling die aan jou gegeven is.
 19. De algemene voorwaarden en vermelde informatie kunnen te allen tijde gewijzigd worden door VayaMassage.
 20. Het privacy reglement is van toepassing.